Nya utmaningar för svensk arbetsrätt i gigekonomin

I den ständigt växande digitala världen har traditionella arbetsstrukturer genomgått en omvälvande förändring. Ett exempel på denna förändring är uppkomsten av plattformsföretag och gigekonomi, där arbetsrelationer blir allt mer flexibla och decentraliserade. Ett aktuellt fall som belyser dessa utmaningar är fallet med Bolt och den följande rättsliga utredningen angående deras arbetsmiljöansvar.

Nya utmaningar för svensk arbetsrätt i gigekonomin

I oktober 2022 beslutade Arbetsmiljöverket att förelägga Bolt att vidta arbetsmiljörelaterade åtgärder för de kurirer som använder bolagets digitala plattform. Nu har denna åtgärd upphävts av Kammarrätten i Göteborg.

Varför? För att Bolt, enligt domstolen, inte kan betraktas som varken arbetsgivare eller inhyrare i förhållande till kurirerna.

I denna specifika kontext är det enligt domstolen svårt att fastställa en tydlig arbetsgivarrelation mellan Bolt och kurirerna. Bolt fungerar som en mellanhand som förmedlar leveransuppdrag till kurirer, som antingen är anställda hos transportbolag eller driver sin egen verksamhet. Kurirerna har en hög grad av självständighet och kan själva välja när och hur de utför sina uppdrag. Dessutom tillhandahåller inte Bolt någon utrustning för kurirernas arbete.

Den avgörande faktorn för domstolen var att Bolt inte har betydande möjligheter att påverka arbetsmiljön för kurirerna. Denna brist på inflytande över arbetsförhållandena ledde till att domstolen ogiltigförklarade Arbetsmiljöverkets beslut.

Denna rättsliga utveckling är bara ett exempel på de utmaningar som svensk arbetsrätt står inför i en tid av gigekonomi och plattformsbaserade arbeten. Traditionella arbetsrättsliga ramverk kräver anpassning för att hantera den ökande komplexiteten i arbetsrelationer som präglas av flexibilitet och digitalisering.

Denna händelse understryker behovet av att revidera och förtydliga lagstiftningen för att skydda arbetstagarnas rättigheter och säkerställa en sund arbetsmiljö, även i en snabbrörlig digital ekonomi. Arbetsrätten behöver utvecklas i takt med den teknologiska och ekonomiska utvecklingen för att säkerställa en rättvis och hållbar arbetsmarknad för alla parter.

Läs mer om fallet

Är du intresserad av att veta mer om arbetsrätten och gigekonomin?

I januari 2023 släppte Lexnova ett webbinarium med namnet "Arbetsrätten och gigekonomin – arbetsrättsliga regler och utmaningar". Under webbinariet gav Johan Sundberg och Dino Kalamujic från edpLaw en uppdatering på arbetsrättsliga regler gällande arbetsmiljö, kollektivavtal och anställningsskydd när någon utför arbete i gigekonomin.

Ta del av webbinariet