Överenskommelse om avslut av anställning

I det fjärde avsnittet av HR-podden gästas vi av Emma Bergström, bolagsjurist på Allt om Juridik och specialiserad på arbetsrätt. Under samtalet tas frågor relaterade till överenskommelser om avslut av anställning upp, såsom: Hur går en överenskommelse till? Hur säkerställer man att överenskommelsen är ömsesidig? Vad ska ett utköpsavtal innehålla?

Överenskommelse om avslut av anställning

Ställ frågor till experterna