Felaktigt förvaltarskap och dess konsekvenser

För att skydda de mest sårbara i samhället har förvaltarskap blivit ett viktigt juridiskt verktyg. Men vad händer när detta skydd blir en börda eller används på ett felaktigt sätt? Utforska ämnet i vårt senaste blogginlägg.

Felaktigt förvaltarskap och dess konsekvenser

Förvaltarskap som skyddar eller skadar?

Förvaltarskap ger ett juridiskt ramverk för att skydda personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter inte kan hantera sina egna angelägenheter. Genom att domstol utser en förvaltare får personen som behöver stöd trygghet och säkerhet i att deras ekonomiska och personliga intressen tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Förvaltarskapets roll kan i många fall vara ett nödvändigt skyddsnät men ibland kan det bli en källa till förlorad autonomi och förlorat förtroende för rättsväsendet.

Det felaktiga förvaltarskapet - fallet Gavelin

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. I ett nytt Play-avsnitt går Fredrik Bergman Evans från Centrum för rättvisa igenom det viktiga och intressanta rättsfallet.

Se avsnittet