3 tips för förebyggande av arbetsplatsolyckor

När det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsmiljöbrott är det viktigt att förstå det juridiska ansvaret och de potentiella konsekvenserna. Du och ditt företag kan bli föremål för rättsliga påföljder beroende på allvaret i överträdelsen och graden av försummelse. För att undvika sådana konsekvenser är det avgörande att du tar ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och agerar proaktivt för att förebygga olyckor och överträdelser.

3 tips för förebyggande av arbetsplatsolyckor
  1. Implementera lämpliga säkerhetsåtgärder inklusive tillhandahållande av skyddsutrustning och genomförande av säkerhetsutbildningar.
  2. Utför regelbundna säkerhetsinspektioner för att identifiera och åtgärda potentiella risker på arbetsplatsen.
  3. Skapa en säkerhetskultur där alla anställda är medvetna om vikten av säkerhet och där de uppmuntras att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller farliga situationer.

Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium

Hur resonerar domstolarna vid fällande respektive friande domar om arbetsmiljöbrott? Under ett kostnadsfritt webbinarium den 14 februari går Robert Klackenborn, advokat på Ejder Advokatbyrå, igenom huvuddragen i regleringen om arbetsmiljöbrott. Vilka som har ansvar, vad man kan tänka på för att uppfylla sitt ansvar, vad man kan tänka på om det värsta sker och vilka konsekvenserna kan bli då. 

Ta del av expertkommentaren "Arbetsmiljöansvar och straffansvar - vanliga oklarheter"

Vidare läsning finns också i en Expertkommentar som Georg Frick skrivit åt Lexnova. Han tittar närmare på de oklarheter som finns mellan begreppen arbetsmiljöansvar och straffansvar med utgångspunkt i regelverket och i de frågor som ofta kan uppstå.