Hur kan avtalslagen påverka spelbranschens framtid?

Nyligen har en ny dom från PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen) satt ljuset på en viktig del av avtalslagen som kan ha stora konsekvenser för spelbolag och deras kunder. I korthet handlar det om paragraf 33 i avtalslagen, som kan användas för att ogiltigförklara avtal om omständigheterna vid dess tillkomst skulle strida mot god tro och heder. Vad betyder detta i praktiken?

Hur kan avtalslagen påverka spelbranschens framtid?

Betsson ska betala tillbaka närmare 6 miljoner kronor till en spelberoende man, efter år av spelande på bolagets nätcasino – det följer, menar Patent- och marknadsöverdomstolen, av 33 § avtalslagen. 

Avtalslagens betydelse för domen

Domen visar att 33§ i avtalslagen fortfarande har stor betydelse när det kommer till att bedöma avtalens giltighet. Den betonar också vikten av att ta hänsyn till individuella omständigheter i sådana bedömningar, vilket kan göra det onödigt att också pröva ärenden mot marknadsrättsliga regler. Paragrafen handlar, något förenklat, om ogiltighetsgrunder för avtal. Den säger att ett avtal kan ogiltigförklaras om det skulle strida mot god tro och heder att åberopa avtalet med vetskap om omständigheterna som rådde vid dess tillkomst.Hur kan denna dom påverka spelbranschen?

Domens betydelse för spelbranschen

Om domen står sig efter överklagan ser vi en framtid där spelbolag förväntas ta ett större ansvar för att identifiera och hantera spelproblem hos sina kunder. Detta kan leda till att spelbolag blir mer proaktiva när det gäller att erbjuda stöd och implementera begränsningar för spelberoende personer. Spelbolagen kan behöva förbättra sin kommunikation med kunderna och vidta mer effektiva åtgärder för att förebygga och hantera spelproblem.

Läs mer i expertkommentaren "Avtalslagens 33 § lever! Eller?"

Joel Samuelsson ger sin analys av domen med fokus på bland annat principen om obehörig vinst, ond tros-rekvisitet och bestämmelsens relation till generalklausulen i 36 § avtalslagen.

Ta del av analysen här