Vad är fingerad arbetsbrist?

Upptäck hur du som arbetsgivare kan hantera arbetsbrist som orsak vid uppsägningar. Utforska skillnaderna mellan verklig och fingerad arbetsbrist. Se till att ni följer arbetsrätten och säkra en smidig hantering av förändringar på arbetsplatsen.

Vad är fingerad arbetsbrist?

Arbetsbrist som orsak för uppsägning

Arbetsbrist uppstår när en arbetsgivare inte längre har behov av att ha kvar en anställd på grund av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Det kan bero på faktorer såsom neddragningar, minskad efterfrågan på produkter eller tjänster, teknologiska förändringar som automatiserar arbetsuppgifter eller omstruktureringar inom företaget. Vid arbetsbrist måste arbetsgivaren följa en strukturerad process som inkluderar förhandlingar med fackförbund och erbjudanden om alternativa lösningar för de anställda som berörs, såsom omplacering eller utbildning.

Vad är fingerad arbetsbrist?

Fingerad arbetsbrist är när arbetsgivaren har angivit arbetsbrist som grund för en uppsägning, medan arbetstagarsidan menar att uppsägningen egentligen har sin grund i personliga skäl. Arbetsdomstolen tillämpar en princip om delad bevisbörda vid fingerad arbetsbrist. Detta innebär att arbetstagaren måste kunna visa att det finns åtminstone sannolika skäl som talar för att uppsägningen kan bero på något personligt. Om arbetstagaren kan bevisa det måste arbetsgivaren kunna bevisa arbetstagaren skulle ha sagts upp på grund av arbetsbrist även om de personliga skälen inte funnits.

Expertkommentar: Arbetsbrist – verksamhetsskäl till förändring

För vidare läsning rekommenderar vi Tommy Iseskogs senaste expertkommentar. Han kommenterar några särskilt viktiga arbetsrättsfrågor i en arbetsbristsituation – bland annat gällande bevisbörda, fingerad arbetsbrist, tillräckliga kvalifikationer, undantag före turordning och omplacering i stället för turordning.

Kostnadsfri checklista: Att tänka på vid uppsägning enligt nya LAS

Vid uppsägning är det alltid viktigt att ha koll på vad som gäller enligt LAS. Därför har vi tagit fram en checklista som vi tror att du kan ha användning av!