AD-dom ger besked om Hamnarbetarförbundets ställning

Det har funnits en osäkerhet kring vilken status Hamnarbetarförbundets historiska kollektivavtal med Sveriges Hamnar från 2019 har i jämförelse med Transportarbetarförbundets avtal.

AD-dom ger besked om Hamnarbetarförbundets ställning

Nu berättar förbundets ombud advokat Anders Karlsson på Advokatfirman Axelsson & Karlsson om AD-domen som många väntat på. 

Läs om fallet här