Justitierådet intervjuas om målet som delar Högsta förvaltningsdomstolen

Justitierådet Thomas Bull var referent och tillhörde minoriteten i plenummålet där Högsta förvaltningsdomstolen sa nej till ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål. Majoriteten bestämde att alla yrkanden om ersättning i fortsättningen ska avvisas vilket minoriteten kritiserar.

Justitierådet intervjuas om målet som delar Högsta förvaltningsdomstolen

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar Thomas Bull om domen.

Läs om plenummålet som vi tidigare skrivit om.