Lagman om pandemiviten: Därför är kammarrätterna oeniga

Kammarrätten i Göteborg anser att det inte finns någon anledning att döma ut vite för brott mot pandemirestriktionerna nu när reglerna har upphört att gälla. Kammarrätten i Stockholm är av motsatt uppfattning.

Lagman om pandemiviten: Därför är kammarrätterna oeniga

Peder Liljeqvist, kammarrättslagman i Stockholm, berättar varför i veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån.

Läs artikeln om kammarrättens dom.

Rättsfallet inifrån finns tillgänglig i dessa podcast-appar:

Spotify | Podcaster | Acast