Fullfölja avtal inte försvårande – advokat förklarar nytt HFD-avgörande

Statens Konstråd fick rätt i högsta instans till slut. Det var inte försvårande att överlåta och låta montera ett textilkonstverk på Linköpings universitet innan domen om avtalets ogiltighet vann laga kraft.

Fullfölja avtal inte försvårande – advokat förklarar nytt HFD-avgörande

Ombudet för Statens Konstråd, advokat Peter Forsberg på Hannes Snellman, berättar om fallet i veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån.

Läs artikeln om HFD-avgörandet.

Rättsfallet inifrån finns tillgänglig i dessa podcast-appar:

Spotify | Podcaster | Acast