Jämkning av ansvarsbegränsning – ombudet om HD:s nya avgörande

En minoritet i Högsta domstolen ville jämka en ansvarsbegränsning för en revisionsfirma som gav ett felaktigt skatteråd. Men majoriteten ansåg inte att oaktsamheten var tillräckligt allvarlig.

Jämkning av ansvarsbegränsning – ombudet om HD:s nya avgörande

Det drabbade bolagets ombud advokat Rasmus Josefsson på Werks Advokater som intervjuas i Rättsfallet inifrån anser ändå att domen innehåller många intressanta synpunkter.

Läs artikeln om HD-domen.

Rättsfallet inifrån finns tillgänglig i dessa podcast-appar:

Spotify | Podcaster | Acast