Stoppade avstängning av student som plagierat sin egen text

Då och då stängs studenter av som plagierat andras texter på tentamen och i inlämningsuppgifter. Malmö universitet stängde dock av en student som använt sig av en egen text från en tidigare kurs utan att ange källan. Men avstängningen upphävdes av Förvaltningsrätten i Malmö.

Stoppade avstängning av student som plagierat sin egen text

Rådmannen Henrik Hedberg som dömde i målet berättar om fallet i veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån.

Läs om domen som vi tidigare skrivit om.