Ersättning för förvaltningsprocesser kan bli verklighet

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån laddar vi för avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen som kan ge enskilda rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsdomstolarna.

Ersättning för förvaltningsprocesser kan bli verklighet

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som driver fallet, berättar om målet och om vilka följder det kan få.

Läs om domen som ligger till grund för beslutet som HFD kommer att fatta i plenum.