Ska myndiga kunna tvångsomhändertas med stöd av LVU?

Högsta förvaltningsdomstolens majoritet anser att det inte strider mot Europakonventionen att tvångsvårda myndiga personer enligt LVU.

Ska myndiga kunna tvångsomhändertas med stöd av LVU?

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån möter ni advokaterna som företrädde den 18-årige mannen som fick finna sig i vård med stöd av LVU – Caroline Nord och Nathalie Medina Granberg på Advokatgruppen Mikael Nilsson. Nu tänker de gå vidare till Europadomstolen.

Läs om HFD:s dom som vi tidigare skrivit om.