Han driver tre mål samtidigt i HFD

Fredrik Berndt, skattejurist på Svalner Skatt, har tillsammans med sina kolleger lyckats med konststycket att under samma tid få upp tre mål till prövning i högsta instans. Han berättar i Rättsfallet inifrån om målen, möjligheterna till rättvisa skatteprocesser och om skillnaden mot affärsjuridiska tvister i allmän domstol.

Han driver tre mål samtidigt i HFD


Läs mer om de tre rättsfallen här, här och här.