Justitierådet om stoppad utlämning till Ukraina

Justitierådet Petter Asp berättar i podden Rättsfallet inifrån varför HD nyligen avslagit en begäran om utlämning av en brottsmisstänkt till Ukraina. Medan resten av världen ser Ukraina som ett frihetskämpande land betonar HD krigets negativa inverkan på rättssystemet och risken för övergrepp.

 Justitierådet om stoppad utlämning till Ukraina

Läs mer om fallet