Förvar

Nyheter (223)

Sen asylansökan skäl för förvar

Avvikanderisken är så påtaglig att det finns synnerliga skäl för förvar av en person eftersom han först två dagar efter att han togs av p...

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsrätt