Övrig migrationsrätt

Nyheter (2018)

Stoppad utvisning var brott mot luftfartslagen – fälls för tredje gången

Dagsböterna står fast mot den 23-åriga kvinna som försökte stoppa en utvisning genom att vägra sätta sig när ett plan skulle lyfta från Landvetters flygplats. Hovrätten håller med tingsrätten om att straffbestämmelsen i luftfartslagen är tillämplig även när ett flygplan ännu inte börjat taxa ut till startbanan och befälhavaren behöver inte personligen göra klart för passagerarna vad som gäller.

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Processrätt, Offentlig rätt, Migrationsrätt