Madelaine Seidlitz

Madelaine Seidlitz

Jurist vid Amnesty International

Jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor samt folkrätt inom svenska sektionen vid Amnesty International.

Expertkommentarer

Asylsökande och tortyr

Vilka krav ställs på tortyrskadeutredningar och vad innebär en framtida risk att utsattas för tortyr? Madelaine Seidlitz analyserar ett viktigt avgörande från Europadomstolen, i ljuset av den kritik som finns mot svenska myndigheters bedömning av asylsökandes berättelser om tortyr.