Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter

Nyheter (2298)

Njursjukdom ger uppehållstillstånd

Med hänsyn till att ett barn föddes i Sverige med en mycket allvarlig och livshotande sjukdom och som inte kan få nödvändig vård i hemlan...

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsrätt