Per Westman

Per Westman

Advokat, Advokat Per Westman AB

Advokat med inriktning på och mångårig erfarenhet inom ekonomisk familjerätt med arvsrätt och kommersiella tvister, med specialisering på framtidsfullmakter och förmynderskapsrätt. Författare till böckerna Framtidsfullmakter (2019) och Förmynderskap (3 uppl. 2017).

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand