Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ogiltighet, klander och tolkning av testamente samt samboförhållandets upphörande och varaktighet

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet redogörs för ett antal intressanta underrättsavgöranden om dels ogiltighet, tolkning och klander av testamente samt frågor om samboförhållanden. Frågeställningar är bland annat; är ett testamente som är bevittnat av två av de tre bröstarvingarnas äkta hälfter ogiltigt också mot den tredje bröstarvingen på grund av ärvdabalkens regel om att den som står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till testator inte får vara vittne? Klander av bodelningsförrättares beslut och när upphörde samboförhållandet? Vad gäller om parterna uppger att förhållandet upphört men fortsätter att bo tillsammans? Fredric Renström redogör och analyserar rättsfallen.

Fredric Renström
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom familjerätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat