Testamentstolkning

Testamentstolkning

Att utröna testators vilja efter hens död kan vara komplicerat. Hur fastställer man testators faktiska vilja eller hypotetiska vilja? Mar...