Caroline Elander Knip

Caroline Elander Knip

Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå

Advokat och grundare av Elander Advokatbyrå. Även en väletablerad föreläsare inom det familjerättsliga och arvsrättsliga området.

Expertkommentarer

Framtidsfullmakter

Trots att framtidsfullmakterna till antalet ökar saknas det praxis på området. Elander Knip reder ut lagstiftningen och vad man bör tänka på såväl vid rådgivning kring som vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Seminarier

Webbinarier

Framtidsfullmakter – frågor att beakta

Framtidsfullmaktens syfte är att möjliggöra för individer att själva påverka vem som ska tillgodose deras intressen när de själva är oförmögna att fatta egna beslut. Men en felaktigt upprättad fram...