Bodelning

Nyheter (377)

Kvinna har bäst behov av hästgård

Efter att paret separerat lottlades den gemensamma gården på kvinnan, varpå mannen klandrade bodelningen. Tingsrätten anser att kvinnan h...

Instans
Örebro tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Jämkning nekas av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord till förmån för en kvinna gällande en bostadsrätt som mannen hävdar att han gick med på under sviktande hälsa och ok...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt