Övrig familjerätt

Nyheter (2284)

Familjer tvingas flytta trots barnkonventionen

Svea hovrätt har prövat två fall om förlängning av hyresavtal i ljuset av den i Sverige numera lagfästa barnkonventionen. Enligt hovrätten är de betalningsförsummelser som de aktuella hyresgästerna gjort sig skyldiga till så allvarliga att hyresavtalen ska upphöra även med beaktande av barnens bästa.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Familjerätt, Europeisk rätt

Syster förlorar kontrollen över släktgård efter ny tolkning av hembudsklausul

Tingsrätten ansåg att en hembudsklausul fortsatte att gälla trots att två tidigare samägda fastigheter delades upp mellan två syskon. Hovrätten anser att det nya avtalet med en klausul om att syskonen inte längre har anspråk mot varandra också täcker in hembudsklausulen.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Övriga rättsområden, Fastighetsjuridik, Familjerätt, Affärsjuridik