Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (2116)

Gemensam vårdnad efter familjebehandling

En kvinna som begärt ensam vårdnad av en treårig flicka får finna sig i gemensam vårdnad. Hovrätten anser att en stödinsats i form av fam...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...

Hög konfliktnivå ger mamma ensam vårdnad

I motsats till tingsrätten ser en oenig hovrätt inga förutsättningar för gemensam vårdnad. Enligt hovrätten är det tydligt att parterna h...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt