Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (2146)

Domstolar eniga om växelvist boende

Modern vill inte gå med växelvist boende för sina söner. Hovrätten anser dock, framför allt med utgångspunkt i den relativt långa tid som...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt

Gemensam vårdnad trots betänkligheter

Hovrätten anser att även om det finns vissa betänkligheter kring föräldrarnas samarbetsförmåga är de inte av sådan karaktär att det utgör...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt