Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (2005)

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdoma...

Lexnovas gräv uppmärksammas i Aftonbladet

Aftonbladets nyhetskolumnist Oisín Cantwell uppmärksammade i helgen Blendow Lexnovas omfattande rapportering om det unika skadeståndsmåle...

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...

Villkor för umgänge

Då umgängen mellan en pappa och hans barn som vårdas med stöd av LVU förlöpt relativt väl under rådande begränsningar vill kammarrätten a...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Umgänge trots skyddade personuppgifter

Såväl mamman med skyddade personuppgifter som vårdnads- och umgängesutredningen ansåg att den treåriga dottern inte ska ha rätt till umgä...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt