Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (1598)

Misshandelsdömd pappa får ensam vårdnad

En man som dömts för misshandel av modern till hans dotter har tillerkänts vårdnaden av dottern. Hovrätten framhäver att kvinnan genomgåe...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Familjerätt