Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (1672)

Umgänge stoppas efter socialtjänstens avhopp

Efter tingsrättens dom om umgänge mellan en sexårig dotter och hennes pappa avbröts föräldrarnas och socialtjänstens samarbete. Därmed st...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Familjerätt

334 sms stoppar sonens umgänge med pappan

334 meddelanden och ständiga kontaktförsök med modern sätter stopp för både umgänge och vårdnad för en pappa. Även om tonen varit trevlig...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Misshandelsdom gav mamman ensam vårdnad

Både tingsrätten och hovrätten ansåg att mamman skulle få ensam vårdnad om sina två söner, trots att hon varit känslomässigt frånvarande ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt

Vårdnad trots misshandelsdom står fast

Föräldrarnas kommunikation i fråga om deras tre småbarn förbättrades efter tingsrättens avgörande. Hovrätten satte därför inte kvinnans ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt

Dotter nekas umgänge med norsk mamma på svensk mark

Eftersom en tolvårig flicka inte vill ha kontakt med sin mamma i Norge och hovrätten anser att umgänget måste ske i pappans hemtrakter i Värmland måste mamman visa hur det ska gå till. Då hon inte gjort det rivs tingsrättens dom om umgänge upp.

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt