Emelie  Franzer

Emelie Franzer

Advokat och partner vid Elander Advokatbyrå

Advokat och delägare av Elander Advokatbyrå. Elander Advokatbyrå arbetar med svensk och internationell familjerätt och privaträtt. Emelie Franzer är en etablerad föreläsare inom det familjerättsliga och arvsrättsliga området.

 


Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Det förstärkta laglottsskyddet

Rättsregeln om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas ofta i den praktiska advokatverksamheten. Men ska gåvor återbäras till gåvogivare...

  • Webbinarium on-demand

Bemötande av våldsutsatta

Som ombud möter du personer, både vuxna och barn som varit med om traumatiska händelser. Förhör och domstolsförhandlingar kan påverka den...