Emelie  Franzer

Emelie Franzer

Advokat och partner vid Elander Advokatbyrå

Emelie Franzer har utbildat sig genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid och har därefter arbetat ideellt med kvinnojourer.  Idag är hon med och driver Elander Advokatbyrå som arbetar med svensk och internationell familjerätt och privaträtt. På fritiden arbetar Emelie som volontär för ett projekt som arbetar för unga personer som är våldsutsatta eller som utsätter någon för våld. 

 


Webbinarier

  • Webbinarium on-demand

Det förstärkta laglottsskyddet

Rättsregeln om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas ofta i den praktiska advokatverksamheten. Men ska gåvor återbäras till gåvogivare...

  • Webbinarium on-demand

Bemötande av våldsutsatta

Som ombud möter du personer, både vuxna och barn som varit med om traumatiska händelser. Förhör och domstolsförhandlingar kan påverka den...