Arv, gåva och testamente

Nyheter (790)

Fel avvisa talan om testamente

En handling benämnd testamente som lämnades in vid bouppteckningsförrättningen bifogades inte bouppteckningen som registrerades av Skatte...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Familjerätt

Testamente gäller trots oklar skrivning

Trots en oklar förfoganderättsinskränkning i ett testamente anser varken tingsrätten eller hovrätten att den avlidnes vilja var en annan ...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Familjerätt