Arv, gåva och testamente

Nyheter (776)

Avliden 83-åring gav nya hustrun hundratals miljoner i gåva – bröstarvingarna får en del av kakan

En förmögen 83-årig man hade gift om sig med en 36-årig kvinna i april 2012. Vid mannens frånfället 2013 hade hon fått sammanlagt 120 miljoner genom testamentsliknande gåvor, vilket innebar att bröstarvingarnas laglott inskränkts. Hovrätten anser att gåvorna – vid beräkningen laglotterna – ska läggas till mannens kvarlåtenskap enligt huvudregeln och tillerkänner dem därför ett väsentligt högre belopp än tingsrätten.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet

En överlåtelse av fastighet på Gotland som en man gjorde före sin död ska likställas med testamente och därmed omfattas av det förstärkta laglottsskyddet. Det överlåtelseförbud som sattes upp gäller inte eftersom det saknades sanktioner mot det. Fastigheten ska inte ingå i efterarvet efter den först avlidna hustrun.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Familjerätt

Telefoninspelning förtar inte vittnesintyg av testamente

Sex arvingar hävdar att testamentet inte skulle förklaras ogiltigt då det inte undertecknats i närvaro av testamentsvittnena. Hovrätten är dock överens med tingsrätten om att arvingarna inte förmått göra det sannolikt att det vid testamentets tillkomst gått till på något annat sätt än som följer av det vittnesintyg som upprättades.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Frälsningsarmén vinnare på förfalskat testamente

Det framstår som osannolikt att en man som beskrivs som noggrann och strukturerad och som i detalj planerade för både sin och sin hustrus bortgång skulle ha upprättat ett testamente utan att ha noterat det i sin kalender. Därför vinner Frälsningsarmén mot arvingarna.

Instans
Attunda tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Otillbörlig påverkan av 93-åring gör testamente ogiltigt

En 93-årig sjuk kvinna utsattes för felaktiga upplysningar och otillbörlig påverkan av anhöriga när hon skrev på ett testamente. I motsats till tingsrätten ogiltigförklarar hovrätten testamentet vilket gör att ett tidigare testamente till förmån för ett brorsbarnbarn är giltigt.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt