Johanna Corneliusson

Johanna Corneliusson

Biträdande jurist, Familjens Jurist

Johanna Corneliusson är verksam jurist på fastighetsenheten på Familjens Jurist. Fastighetsenheten består idag av nio specialiserade jurister inom fastighetsrätt, bostadsrättsjuridik, hyresrätt och konsumenträtt. Johanna Corneliusson har en juristexamen från Uppsala universitet och har arbetat på Familjens Jurist sedan februari 2020.

Webbinarier on-demand