Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vårdnadstvist mellan ogifta föräldrar – FB vs EKMR

Om pappan inte är gift med barnets mamma vid tiden för barnets födsel registreras endast mamman som vårdnadshavare. Det är då vanligt att tvist om vårdnad, boende och umgänge senare uppstår och måste avgöras i domstol. Hur står sig svensk lagstiftning, i form av 6 kap. 3 § föräldrabalken, i förhållande till rätten till familjeliv och skyddet mot diskriminering enligt art. 8 och 14 i Europakonventionen? Cecilia Laveson ger sin analys mot bakgrund av två avgöranden, där mammor motsatt sig gemensam vårdnad och umgänge mellan barn och dessas respektive pappa.

Cecilia Laveson
Advokat vid CEMA Advokatbyrå AB

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.