Ulrik Hägge

Ulrik Hägge

Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå med specialistkunskap inom bolagsrätt, entreprenadrätt, kommersiella avtal, obestånd och tvistlösning.

Expertkommentarer

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.