Utsökningsrätt

Nyheter (328)

Företagsborgen inte solidarisk

Två företagare anses ha ingått borgensavtal om 175 000 kronor vardera gentemot Almi Företagspartner. Varken tingsrätten eller hovrätten a...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Affärsjuridik

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL

En advokat som varit likvidator för en underleverantör till Ericsson AB förlorar i HD och tvingas betala närmare fem miljoner kronor i skadestånd till Ericsson. Advokaten har brutit mot aktiebolagslagen genom att inte avsätta pengar för en tvistig skuld och ska nu ersätta den skada som hans oaktsamhet orsakat.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Rättsväsende, Affärsjuridik

Mor vann strid om hund mot dotter

En mor som strider om äganderätten till en hund mot sin dotter har vunnit i tingsrätten efter fyra års kamp. Det hjälper inte dottern att...

Instans
Lunds tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik