Per Karlsson

Per Karlsson

Advokat och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co

Advokat och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co. Har arbetat med konkurrensrätt i 25 år som advokat, regeringstjänsteman och chefsjurist på Konkurrensverket. Författare till boken “Svensk kontroll av företagsförvärv” (2018). 

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Utmaningarna för e-handeln

Vertikal prisstyrning är en prioriterad fråga för Konkurrensverket (KKV) och precis före jul meddelade KKV ett beslut där belysningsföret...