Rebecka  Undén

Rebecka Undén

Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi

Verksam i Delphis tech & IP-grupp och främst specialiserad inom dataskydd, informationssäkerhet, immateriella rättigheter och kommersiella avtal.

Expertkommentarer