Erik Nerep

Erik Nerep

Professor i svensk och internationell handelsrätt

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Play

Olika effekter av utdelning

En intressant analys av fyra rättsfall från tingsrätt, hovrätt och Högsta förvaltningsdomstolen om de olika effekter som kan uppstå vid e...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer