Kenneth Nilsson

Kenneth Nilsson

Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen

Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen.

Expertkommentarer