Köprätt

Nyheter (1395)

Partsbyte inte bevisat

Som en allmän fordringsrättslig princip gäller att ett partsbyte förutsätter den andra avtalspartens samtycke. Det anser hovrätten saknas...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik