Köprätt

Nyheter (1067)

Måste återbetala svarta pengar

En person som delvis betalat svart i förvärvet av en caférörelse har enligt en tingsrättsdom rätt att få tillbaka även de pengarna sedan ...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

750 kronor i timmen för bokslut

Eftersom parterna under en förhållandevis lång tid har agerat utifrån en viss prissättning för bokslutsarbete anser tingsrätten att en ju...

Instans
Gävle tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik