Köprätt

Nyheter (1178)

Säljare av tivoli grovt vårdslös när han mörkade skuld

En säljare av ett tivoli agerade grovt vårdslöst när han inte kontrollerade och informerade köparen om hur stor skuld företaget hade. Köpare har därför rätt till närmare 400 000 kronor i nedsättning av köpeskillingen enligt en tingsrättsdom.

Instans
Västmanlands tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Inte god tro trots kontroll av förbehåll i vägtrafikregistret

Tingsrätten anser att det är branschpraxis att föra in äganderättsförbehåll för motorfordon i vägtrafikregistret. Trots att en bilförsäljare missade detta anses en firma i bilbranschen ha köpt bilen i ond tro eftersom företaget borde gått längre än att kontrollera vägtrafikregistret.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Skador efter förlikning inte bevisade

En leverantör av en bardisk och annan inredning förliktes om att materialet skulle lämnas tillbaka. Leverantören begärde ersättning för s...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Advokat får full ersättning för granskningsuppdrag

Det skiljde 100 000 kronor i arvode mellan två advokater som gjorde var sin granskning av ett aktiebolag. Skillnaden kan, enligt tingsrätten, verka stor men med hänsyn till att advokater har viss marginal att bestämma sitt arvode och då det framkommit skillnader i granskningarna har bolaget inte visat att tidsåtgången varit oskäligt hög.

Instans
Skaraborgs tingsrätt
Rättsområden
Rättsväsende, Affärsjuridik