Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Nyheter (552)

Inga lagliga hinder utse bolagsgranskare omedelbart

Ett beslut om särskild granskare enligt aktiebolagslagen kan gälla omedelbart. En oenig kammarrätt gör därmed en annan bedömning än förvaltningsrätten. Och det aktuella bolagets påstående om att det riskerar hamna i likviditetsproblem och kan löpa allvarlig skada till följd av kostnader för en granskning håller inte.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Processrätt, Compliance, Affärsjuridik

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL

En advokat som varit likvidator för en underleverantör till Ericsson AB förlorar i HD och tvingas betala närmare fem miljoner kronor i skadestånd till Ericsson. Advokaten har brutit mot aktiebolagslagen genom att inte avsätta pengar för en tvistig skuld och ska nu ersätta den skada som hans oaktsamhet orsakat.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Rättsväsende, Affärsjuridik

Styrelseledamot slipper skadestånd för överföring av projekt

En styrelseledamot tillika delägare i ett aktiebolag anklagas för att ha skadat en annan ägare genom överföring av ett projekt inom personalrekrytering till ett annat bolag och genom olovliga uttag. Stora summor hade lagts ned på projektet men ledamoten klarar sig eftersom projektet inte hade något bevisat värde.

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Compliance, Affärsjuridik

Oenighet om lån från aktieägare

År efter år redovisade ett åkeri att det stod i skuld till ägaren genom texten ”Lån till aktieägaren”. Enligt en skiljaktig i hovrätten ä...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Fängelse för alla tilltalade i Östersundsmålet

Tre män döms i tingsrätten till fängelsestraff på mellan två och tre år för grov ekonomisk brottslighet i det uppmärksammade "Östersundsmålet". Domen avser bland annat mångmiljonbelopp som betalats ut från kommunala Östersundshem AB på grund av falska fakturor.

Instans
Ångermanlands tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Affärsjuridik