Johan Strömbäck

Johan Strömbäck

Advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå

Johan Strömbäck är advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå. Han arbetar med tvistelösning i alla former sedan 20 år. Han har stor erfarenhet av tvister med bolagsrättslig anknytning så som skadeståndstvister, angrepp eller försvar av bolagsstämmobeslut, tvister under aktieägaravtal och investeringsavtal. 

Webbinarier on-demand