Kredit, finans- och bankrätt

Nyheter (3462)

Pressad företagare bunden vid borgen

En företagare ansåg sig så pressad att gå med på ett borgensåtagande att han åberopar ogiltighetsklausulen i avtalslagen. Tingsrätten slå...

Instans
Varbergs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik