Kredit, finans- och bankrätt

Nyheter (2888)

Företagsborgen inte solidarisk

Två företagare anses ha ingått borgensavtal om 175 000 kronor vardera gentemot Almi Företagspartner. Varken tingsrätten eller hovrätten a...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Affärsjuridik

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL

En advokat som varit likvidator för en underleverantör till Ericsson AB förlorar i HD och tvingas betala närmare fem miljoner kronor i skadestånd till Ericsson. Advokaten har brutit mot aktiebolagslagen genom att inte avsätta pengar för en tvistig skuld och ska nu ersätta den skada som hans oaktsamhet orsakat.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Rättsväsende, Affärsjuridik

35 000 euro i böter för Mrkolls GDPR-synder

Bolaget bakom webbplatsen Mrkoll ska betala 35 000 euro i sanktionsavgift för överträdelser av bestämmelserna i GDPR och i kreditupplysningslagen. Bolaget har bland annat rapporterat om lagöverträdelser och lämnat ut uppgifter som varken varit relevanta eller adekvata, enligt Datainspektionen.

Instans
Datainspektionen
Rättsområden
Offentlig rätt, Europeisk rätt, Affärsjuridik