Kredit, finans- och bankrätt

Nyheter (3392)

En ny riksbankslag

Lagförslagen i denna lagrådsremiss innebär att Riksbankens uppdrag och mandat klargörs, bland annat blir det tydligt vilket ansvar Riksba...