Insolvensrätt

Urval av experter

Kenneth Nilsson
Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen
Hans  Ödén
Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen
Mikael Kubu
Jurist, koncernchef, VD, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen
Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Nyheter (1619)

En ny riksbankslag

Riksbankskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén fic...

Batman-bil räddas från utmätning

Dragkampen är över om en svensk replika av den Batmobile som användes i filmen Batman från år 1989. Flera myndigheter och en bank ville utmäta bilen för en av bilbyggarnas skulder men får nu nej av tingsrätten.

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Mångmiljongåvor återvinns i konkurs

Överlåtelser av aktier, bilar och en tavla för en krona stycket från ett bolag som senare gick i konkurs gjordes för att tömma bolaget oc...

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Inget ansvarsgenombrott i hovrätten för styrelseledamot

En styrelseledamot i ett konkursdrabbat bolag slipper betala ur egen fick för en tidningsannons. Bolaget som framställt kravet har inte lyckats styrka när kapitalbrist inträdde i bolaget, enligt hovrätten.

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Affärsjuridik

SEB slipper betala för konkurser

Banken SEB behöver inte betala skadestånd till en aktör i fastighetsbranschen på grund av att krediterna inte förlängdes och för att ha försatt gäldenären i konkurs. Inte heller har inkassoåtgärden varit otillbörlig. Däremot ska gäldenären betala omkring 10 miljoner kronor till banken.

Instans
Örebro tingsrätt
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Affärsjuridik

Sju miljoner återvinns efter fastighetsaffär

Ett konkursbo har rätt att återvinna sju miljoner kronor av en 27-årig man från Limhamn sedan hans bror skänkt den enda tillgången i konkursbolaget – en fastighet – till honom. Domstolen tror inte på 27-åringens påstående att det var andra än hans bror som gjorde upp affären.

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Expertkommentarer (108)

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.