Insolvensrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom insolvensrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Urval av experter

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå
Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt
Louise Sjödahl
Rekonstruktör & konkursförvaltare, Ackordscentralen, samt expert i Rekonstruktionsutredningen
Mikael Kubu
Jurist och VD för Ackordscentralen

Nyheter (1940)

Skuldsanering stannar i hovrätten

Hovrätten ansåg att det var rätt av Kronofogden att avgöra ett skuldsaneringsärende utan att ett bolags fordran togs upp i beslutet, då a...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

Pressad företagare bunden vid borgen

En företagare ansåg sig så pressad att gå med på ett borgensåtagande att han åberopar ogiltighetsklausulen i avtalslagen. Tingsrätten slå...

Instans
Varbergs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Expertkommentarer (125)

Seminarier (4)