Insolvensrätt

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt
Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå
Louise Sjödahl
Rekonstruktör & konkursförvaltare, Ackordscentralen, samt expert i Rekonstruktionsutredningen
Mikael Kubu
Jurist och VD för Ackordscentralen

Nyheter (1894)

En ny riksbankslag

Lagförslagen i denna lagrådsremiss innebär att Riksbankens uppdrag och mandat klargörs, bland annat blir det tydligt vilket ansvar Riksba...

Expertkommentarer (124)

Seminarier (2)