Insolvensrätt

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå
Kenneth Nilsson
Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen
Hans  Ödén
Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen
Mikael Kubu
Jurist, koncernchef, VD, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen

Nyheter (1630)

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL

En advokat som varit likvidator för en underleverantör till Ericsson AB förlorar i HD och tvingas betala närmare fem miljoner kronor i skadestånd till Ericsson. Advokaten har brutit mot aktiebolagslagen genom att inte avsätta pengar för en tvistig skuld och ska nu ersätta den skada som hans oaktsamhet orsakat.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Rättsväsende, Affärsjuridik

En ny riksbankslag

Riksbankskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén fic...

Batman-bil räddas från utmätning

Dragkampen är över om en svensk replika av den Batmobile som användes i filmen Batman från år 1989. Flera myndigheter och en bank ville utmäta bilen för en av bilbyggarnas skulder men får nu nej av tingsrätten.

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Mångmiljongåvor återvinns i konkurs

Överlåtelser av aktier, bilar och en tavla för en krona stycket från ett bolag som senare gick i konkurs gjordes för att tömma bolaget oc...

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Inget ansvarsgenombrott i hovrätten för styrelseledamot

En styrelseledamot i ett konkursdrabbat bolag slipper betala ur egen fick för en tidningsannons. Bolaget som framställt kravet har inte lyckats styrka när kapitalbrist inträdde i bolaget, enligt hovrätten.

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Affärsjuridik

Expertkommentarer (109)

Något om verkan av återvinning

Vad är verkan av att en rättshandling återvinns enligt 4 kap. konkurslagen? Konkursförvaltaren behöver veta svaret på den frågan innan en återvinningsprocess inleds, men svaret kan ibland vara svårt att finna i rättskällorna. Renman diskuterar med hjälp av praktiska exempel.

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.

Seminarier (1)