Insolvensrätt

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt
Enar Folkesson
Jurist, ekonom och Senior Advisor på Ackordscentralen
Mikael Kubu
Jurist och VD för Ackordscentralen
Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå

Nyheter (1685)

Expertkommentarer (114)

Något om verkan av återvinning

Vad är verkan av att en rättshandling återvinns enligt 4 kap. konkurslagen? Konkursförvaltaren behöver veta svaret på den frågan innan en återvinningsprocess inleds, men svaret kan ibland vara svårt att finna i rättskällorna. Renman diskuterar med hjälp av praktiska exempel.

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.

Seminarier (2)