Hans  Ödén

Hans Ödén

Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen

Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen Stockholm.

Expertkommentarer