Lokalhyra

Urval av experter

Erik Hellström
Vice VD/Jurist, Ackordscentralen Stockholm
Hans  Ödén
Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator vid Ackordscentralen
Anton Lindh
Associate vid Setterwalls Advokatbyrå
Erik Svedlund
Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Webbinarier on-demand (9)

  • Webbinarium on-demand

Lokalhyra och corona

Både fastighetsägare och hyresgäster står inför nya utmaningar när parter inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av den rådande pan...

  • Webbinarium on-demand

Uppsägning av lokalhyresavtal

Hyreslagens regler om uppsägning är komplicerade och det är lätt att begå misstag. Ett otydligt hyreskontrakt kan medföra både rättsliga ...