Lokalhyra

Urval av experter

Rickard Zamuhl
Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma
Jan Kleerup
Senior counsel/Partner, Erlegal Advokat
Marita Gröndahl
Advokat vid Advokatfirman Delphi
Caroline  Björlingson
Advokat vid Advokatfirman Lindahl

Webbinarier on-demand (6)

  • Webbinarium on-demand

Lokalhyra och corona

Både fastighetsägare och hyresgäster står inför nya utmaningar när parter inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av den rådande pan...

  • Webbinarium on-demand

Uppsägning av lokalhyresavtal

Hyreslagens regler om uppsägning är komplicerade och det är lätt att begå misstag. Ett otydligt hyreskontrakt kan medföra både rättsliga ...