Erik Svedlund

Erik Svedlund

Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Erik Svedlund har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning till företag med fastighets- och entreprenadrelaterade frågor och ansvarar för entreprenadverksamheten på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg. Förutom att vara engagerad i uppdrag gällande förvärv och försäljning av fastigheter, avtalsförhandlingar samt exploaterings- och markanvisningsärenden har Erik stor erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade tvister inför skiljenämnder och domstolar.

Webbinarier on-demand