Hans Renman

Hans Renman

Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Expertkommentarer

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.