Avtalsrätt

Nyheter (3718)

Företagsborgen inte solidarisk

Två företagare anses ha ingått borgensavtal om 175 000 kronor vardera gentemot Almi Företagspartner. Varken tingsrätten eller hovrätten a...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Affärsjuridik