Associationsrätt - övrig

Nyheter (2232)

HD portar fotbollssupporter i ett år

En 38-årig tvåbarnspappa som dömts för misshandel efter ett fotbollsderby i Stockholm våren 2019 förbjuds att tillträda svenska fotbollsarenor under ett års tid. Högsta domstolen slår fast att det har varit fråga om relativt allvarligt våld på en plats där många supportrar vistats.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik

Bostadsrättsförening får HD-prövning i golvvärmetvist med medlemmar

Är det bostadsrättsföreningen eller medlemmarna som är ansvariga för att underhålla och reparera den vattenburna golvvärmen i lägenheten? Den frågan ska Högsta domstolen avgöra, enligt ett nytt prövningstillstånd. Föreningen har i de två första instanserna förlorat tvisten trots att golvet enligt stadgarna faller på medlemmarna att underhålla.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Affärsjuridik