Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2019:14

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Storbritannien;MIG 2006:1;MIG 2014:21;Brittiska övre tribunalen för flykting- och immigrationsmål, dom den 8-10 juni 2010 i målet HM m.fl. mot The Secretary of State for the Home Department (UKUT 331 [IAC]);Brittiska övre tribunalen för flykting- och immigrationsmål, dom den 18 november 2010 i målet AM mot The Secretary of State for the Home Department (UKUT 54 [IAC])