Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1051 (alt. NJA 2018:84)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1988 s. 586;NJA 1997 s. 636;NJA 2009 s. 776;NJA 2012 s. 826;NJA 2014 s. 808;NJA 2018 s. 591

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).